Klachtenregeling

Ik heb een klacht over mijn zorgaanbieder

Iedereen verdient goede zorg volgens de overheid. Omdat ‘goede zorg’ een ruim begrip is heeft de overheid de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) gecreëerd. Deze wetgeving stelt dat iedere zorgaanbieder verplicht is ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen’. Ben jij ontevreden over de zorg die je hebt gekregen en is je zorgverlener bij ons, SoloPartners, aangesloten? Lees dan verder zodat je globaal weet welke stappen je kan nemen om tot een oplossing van je klacht te komen.

Ga in gesprek

Allereerst is het belangrijk om bij de zorgaanbieder aan te geven dat je ontevreden bent. Ga in gesprek met elkaar, mogelijk komen jullie samen tot een oplossing.

Jouw klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om samen met je zorgaanbieder tot een oplossing te komen meld je klacht dan bij de klachtenfunctionaris. De klachtenregeling hebben wij ondergebracht bij Stichting Klachtenregeling. Zij zijn een onafhankelijke partij, goedgekeurd door de overheid. Stichting Klachtenregeling vind je terug onder de naam         Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders.
Je kan je klacht over jouw, bij ons aangesloten, zorgaanbieder melden via:

Telefoon: 085-4858560
E-mail: info@klachtenregeling.nl

Een klachtenfunctionaris zal dan z.s.m. contact met je opnemen om deze te bespreken. Ook zal hij contact opnemen met desbetreffende zorgaanbieder en de klacht verder in behandeling nemen.

Geschilleninstantie

Komt er geen oplossing met behulp van de klachtenfunctionaris? Dan verandert de klacht in een geschil. De geschilleninstantie die het geschil in behandeling neemt wordt ook verzorgd via Stichting Klachtenregeling. De geschilleninstantie gaat zelf onderzoek doen naar de klacht en uiteindelijk met een uitspraak komen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.