Wonen & begeleiding

Vooruit biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 17 jaar en ouder die moeilijk kunnen meekomen in onze veeleisende maatschappij. We zijn er voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen maar waarbij zelfstandig wonen nog een stap te ver is.

 

Wonen
Wij bieden een veilige woonomgeving waar jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. In gemeente Den Helder beschikken wij over verschillende woningen waar de jongeren maximaal met zijn drieën wonen onder begeleiding van onze professionals. Doordat we werken in kleine woonvormen is er veel ruimte voor één op één begeleiding en kan de jongere zich goed focussen op zijn of haar eigen traject.

 

Begeleiding

Vooruit biedt begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan: dagbesteding, koken, hygiënische verzorging en het aangaan en onderhouden van positieve contacten. Vanuit een begeleidingsplan, welke samen met de jongere wordt opgesteld, gaat de jongere aan de slag met de doelen die hij of zij wil behalen. Andere betrokkenen, zoals het netwerk van de jongere, de opleiding of de werkplek, worden in dit plan meegenomen. Indien nodig kan psychische hulp of ondersteuning ook een onderdeel zijn van het begeleidingsplan. De intensiteit van de begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van de jongeren tijdens het leertraject. Het einddoel is voor iedere jongere gelijk: zelfstandig functioneren in de maatschappij.