Voor wie?

Voor wie?

Vooruit biedt begeleiding aan jongeren en jong volwassenen vanaf 17 jaar en ouder die moeilijk mee kunnen komen in onze veeleisende maatschappij. Voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen biedt Vooruit een uitkomst. Jeugdigen kunnen bij ons komen via de (verlengde) jeugdwet, beschermd wonen en begeleid wonen. 

 

Doelgroep:

  • Jongeren vanaf 17 jaar en ouder
  • IQ vanaf 80
  • Jongeren bedreigd in ontwikkeling door ontwikkelingsstoornissen
  • Autisme
  • Traumatische ervaringen en/of een disbalans tussen draagkracht en draaglast bij de opvoeders
  • Verplicht school/werk (dagbesteding)

 

Contra-indicaties:

  • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek
  • Externaliserend gedrag
  • Recente suïcidepogingen 
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen

Benieuwd of we plekken beschikbaar hebben? Klik dan hieronder om te kijken