Missie & visie

Missie:
Het bieden van huisvesting en ondersteuning aan jongvolwassenen die niet mee kunnen komen in onze veel eisende maatschappij zodat de zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroot wordt.


Visie:
De belangrijkste kernwoorden waar Vooruit begeleiding en ondersteuning voor staat zijn aandacht – autonomie – betrouwbaarheid en vakkundig.

Vooruit begeleiding en ondersteuning begeleidt jongvolwassenen en biedt onderdak. Vooruit beschikt over een aantal woningen waar de jongvolwassenen kunnen verblijven. Wij vinden het belangrijk dat de jongvolwassenen komen te wonen in een kleinschalig verblijf, in een zo normaal mogelijke situatie. Zodat de jongvolwassenen zich zoveel als mogelijk kunnen richten op hun eigen proces naar zelfstandigheid en de overstap naar een eigen plek zo klein mogelijk wordt.
De jongvolwassenen die bij Vooruit begeleiding en ondersteuning wonen worden begeleid aan de hand van haalbare doelstellingen die worden opgenomen in het begeleidingsplan. De jongvolwassenen hebben zelf ook zeggenschap in de doelen en begeleiding waardoor hun traject ‘eigen’ blijft. Jongvolwassenen maken zelf kenbaar waar ze aan willen werken en kunnen hun eigen begeleidingsplan (mee)schrijven. Begeleiding ondersteunt hen bij de activiteiten van het dagelijks leven.
Doordat Vooruit kleinschalig is, wordt de begeleiding door een klein aantal professionals uitgevoerd en blijven de lijntjes kort tussen de hulpverleners. Daarnaast is er meer ruimte voor aandacht, vertrouwen en het opbouwen van een band om het traject zo zinvol mogelijk te maken.